cần tư vấn
Trả lời:

Chào chị. Không biết chị hay ai trong gia đình đang gặp vấn đề gì về sức khỏe cần tư vấn ạ?