Bệnh vẩy nến gây rất nhiều khó khăn, phiền toái cho người mắc trong cuộc sống hàng ngày. Video sau đây là 3 hướng dẫn cơ bản nhưng cầần thiết của BS Nguyễn Hồng Hải dành cho bệnh nhân bị vẩy nến trên da đầu