Rất nhiều bệnh nhân băn khoăn về hiệu quả của sản phẩm, thuốc chữa trị bệnh vẩy nến. Điều này sẽ được Bs.Nguyễn Thị Vân Anh giải đáp trong video sau đây