Mặc dù đã tìm nhiều cách chữa viêm da cơ địa nhưng không hiệu quả, bác Đoàn Bá Tụng ở số nhà 27 Chợ Đường Cái, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) tưởng chừng như sẽ phải sống chung với lũ như vậy cả đời. Nhưng bác đã vượt qua nhờ cách này!