Bệnh vảy nến có di truyền không? Theo chuyên gia Nguyễn Thành, hiện nay, vẫn chưa xác định chính xác vảy nến có di truyền không, nhưng đã được xác định chính xác là có yếu tố gia đình khoảng 1% tức là cứ 100 người là có 1 người bị bệnh vảy nến.