Bệnh vảy nến có lây không? Theo chuyên gia Nguyễn Thành khẳng định bệnh vảy nến là bệnh không lây, tuy nhiên bệnh có tính chất gia đình, bệnh thường tiến triển nặng do yếu tố tâm lý, bởi vậy việc điều trị tâm lý là rất quan trọng. Mời bạn xem video sau: