Rất nhiều người khi bị bệnh vẩy nến đều rất hoang mang không biết nên làm thế nào để cải thiện bệnh và kéo dài thời gian tái phát, bởi đây tuy không phải là bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng rất lớn đến thẫm mỹ. Vậy phải làm sao khi bị bệnh?