Rất nhiều người bị bệnh vẩy nến thường tìm cách chữa khỏi căn bệnh này và không chấp nhận sự thật là phải sống chung với bệnh, tâm lý lo lắng thường xuyên như vậy là một trong những yếu tố khiến cho bệnh bị nặng thêm hoặc tái đi tái lại nhiều lần.