Mắc vẩy nến gần 20 năm, ai mách gì chữa nấy nhưng bà Nguyễn Thị Kim Bình (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn không khỏi bệnh. Thật không ngờ, nhờ áp dụng phương pháp hỗ trợ điều trị vẩy nến bằng sản phẩm thảo dược, tình trạng bệnh của bà gần như đã khỏi sau 4 tháng.