Do là một dạng bệnh tự miễn có tính chất mạn tính nên việc điều trị bệnh vảy nến chỉ nhằm mục đích làm giảm nhẹ các triệu chứng bệnh. Do đó, người bệnh thường phải chung sống hòa bình với bệnh.