Vẩy nến được phân nhiều loại khác nhau và mức độ ảnh hưởng của từng thể cũng khác nhau. Vậy vẩy nến được phân ra thành các thể như thế nào?