Nhiều người đã điều trị nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được cách chữa bệnh vẩy nến hiệu quả. Đây là vấn đề chung của rất nhiều người hiện nay. Hiện nay chưa có cách điều trị vẩy nến một cách triệt để. Vậy làm thế nào để kiểm soát bệnh vảy nến?