Da mặt tróc vảy trắng cũng là tình trạng khá nhiều người gặp phải hiện nay, nhất là khi thời tiết chuyển mùa, thời tiết khô hanh hoặc khi ở lâu trong phòng điều hòa. Tuy nhiên đây cũng có thể chỉ là biểu hiện của tình trạng khô da thông thường.