Explaq là kem bôi da có chứa 4 thành phần: Chitosan, phá cố chỉ, lá sòi, ba chạc... dùng rất tốt cho các loại bệnh vẩy da đặc biệt là bệnh nhiều vẩy như vẩy nến. Vậy từng thành phần có tác dụng với da như thế nào? PGS.TS Đặng Văn Em phân tích trong video.