Nhờ tìm được phương pháp hỗ trợ điều trị viêm da cơ địa phù hợp bằng sản phẩm Kim Miễn Khang có thành phần chính là cây sói rừng, bác Đoàn Bá Tụng (sinh năm 1942, ở số nhà 27 Chợ Đường Cái, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) đã vượt qua bệnh.