Vảy nến thực chất là một bệnh tự miễn mạn tính, xảy ra khi các tế bào miễn dịch lympho nhận nhầm da là một cơ quan ngoại lai cần đào thải, do đó đây không phải là một bệnh lây nhiễm. Vậy phải làm sao để người bị vảy nến hiểu rõ hơn về bệnh?