Rất nhiều người bị bệnh vẩy nến khi đã ổn định được các triệu chứng đều băn khoăn không biết nên làm thế nào ngăn ngừa sự tái phát của bệnh. Nhiều người đã sử dụng kem bôi ngoài da Explaq. Vậy, dùng sản phẩm này như thế nào để ổn định lâu dài?