Kim Miễn Khang và Explaq là bộ đôi sản phẩm thiên nhiên dành cho người bị vẩy nến. Vậy, thành phần chính của 2 sản phẩm này là gì và có tác dụng ra sao? Cùng lắng nghe phân tích của ThS.BS Nguyễn Thị Hiền trong video sau.