Rất nhiều người thắc mắc bệnh vẩy da có lây không. Theo PGS.TS Đặng Văn Em, một số bệnh vẩy nến, chàm... dù ảnh hưởng tâm lý nhưng không lây trong khi đó một số bệnh da liễu khác như thủy đậu sẽ lây. Hãy theo dõi tư vấn trong video.