Bệnh vảy nến thể mảng là loại phổ biến nhất, chiếm 80% số người bị vảy nến. Bệnh thường gây tổn thương ở bề mặt da và trong một số trường hợp, người bệnh sẽ bị tổn thương ở móng và khớp. Vậy làm sao để cải thiện tình trạng này?