Bệnh vẩy nến là bệnh khá phổ biến, do rối loạn biệt hóa lành tính của tế bào thượng bì, theo tài liệu từ nhiều tác giả nước ngoài: bệnh nhân nội trú chiếm 4-8%, ngoại trú 2-7% so với tổng số bệnh nhân ngoài da đến khám và điều trị.